Hem

Hej och välkommen...

 

...jag heter Christian Bergbom och är legitimerad psykolog. Jag jobbar med utmanande beteenden och anpassningar kring personer med autism, ADHD, utvecklingsstörning och andra kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, medfödda eller förvärvade.

 

Jag vänder mig till verksamheter som skola, LSS-verksamheter, HVB-hem, demensboenden och erbjuder utbildning, konsultationer, handledning och föreläsningar till personal. Jag erbjuder också verksamhetsutveckling, till exempel i form av konsultstöd vid metodimplementering, kvalitetsarbete och chefshandledning.

 

Jag har särskild kompetens och intresse för följande områden: Utagerande, utmanande beteenden, autism och utvecklingsstörning. Jag arbetar huvudsakligen med lågaffektivt bemötande som metod vid problemskapande beteenden och ingår i ett nationellt nätverk för psykologer som specialiserar sig på den metoden.

 

Jag är baserad i Linköping och arbetar huvudsakligen i Östergötland, Västergötland, Småland, Närke, Södermanland och Västmanland, men kan för vissa uppdrag röra mig över hela landet.

 

Du är välkommen att höra av dig till mig via formuläret på kontaktsidan.