Samarbeten

Jag ingår i ett nationellt nätverk av psykologer som arbetar med lågaffektiva metoder.

 

Nätverket Lågaffektiva Psykologer initierades 2011 av Bo Hejlskov Elvén med ambitionen att få större spridning för lågaffektiva metoder i bemötande av individer med problemskapande beteende. I nätverket finns psykologer med stor kännedom om funktionsnedsättningar, verksamma inom vitt skilda specialiteter från barn till äldre. Alla medlemmar kan erbjuda handledning och utbildning i lågaffektivt bemötande.

 

 

Jag rekommenderar följande personer och företag som arbetar på samma grund som jag:

 

  • Bo Hejlskov Elvén: Psykolog och jobbar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder. Bo är föregrundsgestalten för det lågaffektiva förhållningssättet i Skandinavien, och har under de senaste åren varit den drivande kraften bakom metodens etablering.

 

  • Pedagogisk psykologi: Psykologerna Erik Rova och Anton Sjögren, Umeå. Utbildning och handledning kring problembeteende, elevhälsa och skola.

 

  • Op-Konsult: Specialistpsykolog Barry Karlsson, Uppsala. Utredning och handledning, särskilt fokus på LSS.

 

  • TE Psykologkonsult: Specialistpsykolog Tina Emet, Orsa. Handledning i lågaffektivt bemötande, kring neuropsykiatri samt utredningar.

 

  • Calmarsund Psykologtjänst: Psykolog Annica Kosner, Kalmar. Utredningar och handledning kring problemskapande betenede. Annica föreläser även om lågaffektivt bemötande och etik.

 

  • Kogita: Specialistpsykolog Maria Bühler, Stockholm. Utredningar och handledning, primärt med fokus på barn.

 

  • Havelius & Co: Psykolog Axel Havelius och socionom Mahina Havelius, Malmö. Handledning i lågaffektiv metod.

 

  • Österholm psykologkonsult: Psykolog Terese Österholm, Värnamo. Handledning, konsultation, föreläsning, utbildning och coaching till personal och ledare inom skola, LSS, HVB, äldrevård.